В Народното събрание изненадващо беше внесен законопроект, в който се предлага собствеността на земята под сградите, строени през социалистическият период да бъде прехвърлена безвъздмездно на собствениците на имоти в сградата.

Към момента собствениците имат само правото на строеж върху УПИ – то и имат право да купят земята на пазарни цени.

Какво може да промени това?

Първо- собствениците ще бъдат зъдължени да декларират придобития нов имот (идеални части от УПИ) и ще трябва да заплащат данък за него. Интересен от юридическа гледна точка е въпросът дали може някой да бъде задължен да придобие имот, ако нямат желание за това.

Второ- това може да даде възможности за проектиране и строителство на нови обекти във вече частните парцели, най-вече гаражи и паркоместа.

Предложението е това да касае сгради, строени до 13 юли 1991 г.

Краткият живот на 46-ото Народно събрание свежда до нула шансовете проектът, внесен в средата на август, да бъде гледан по същество.