На 25.05.2015г. е открита най-новата и голяма сграда на Националната галерия. “Квадрат 500”! Знаете ли защо се нарича така? Парцелът на който се намира сградата е в квартал 500 (кв. 500)

В 28 зали на четири нива са изложени 1700 произведения на български и чуждестранни художници от богатия фонд на галерията, който наброява над 42 000 музейни единици.

https://nationalgallery.bg/bg/visiting/kvadrat-500/