Ръст на сделките с имоти с 11,5% спрямо първо тримесечие на 2017-та

Сделките с имоти в България през първото тримесечие на тази година се увеличават с 11,5% спрямо същия период на 2017 г., когато достигнаха най-ниското си равнище от януари-март 2012 г., сочат данни на Агенцията по вписванията. 


Спрямо предходното тримесечие обаче  бележат спад с 37,8%, тъй като по традиция първото тримесечие е най-слабият период от годината за пазара, а и купувачите все по-често се насочват към сделки „на зелено“, които не се отразяват никъде. 

ИМОТНИ ИЗМАМИ

Много се говори за имотни измами, но често информацията не е поднесена правилно и не се акцентиране върху същността на проблема.

            Някой собственици крият нотариалните си актове, това е безсмислено и само прави купувача по-подозрителен. В службата по вписвания всяко лице има право да получи копие от нотариален акт защото това е публичен регистър.

С фалшива лична карта  могат да бъдат набавени всички документи, необходими за сделка с имот. Този вид измами бяха най-популярни. Вече функционира система, която дава възможност на нотариуса по време на сделката да провери личните карти на лицата, които се явяват при него. По този начин рискът от подобни измами е сведен до минимум.

Моловете разколебаха цените на търговските обекти

Константин Пандов, управител на агенция за недвижими имоти "ЕППИ"

Традиционно цените за продажба на търговските обекти се оферират в много широки граници и много малко от собствениците им имат представа за реалната им пазарна цена. Основната причина за това е общоприетото, може би наложено от строителите определяне на цена на квадратен метър, което в случая с магазините е абсолютно неприложимо и заблуждаващо. 
Например два съседни магазина с еднакви квадратури, но с различно лице към улицата, могат да имат разлика в цената над една трета, да не говорим за два съседни магазина, когато единият е с лице към основната търговска улица, а другият - към съседна пряка.

Слагат ЕГН на имоти ни

Регионалното министерство и Държавната агенция "Електронно управление" работят над проект за създаването на чисто нов адресен регистър. Той ще струва около 2 млн. лева, а парите ще бъдат осигурени от еврофондове.

Проектът предвижда всеки имот в България да има свой уникален номер, подобен на ЕГН-то ни, който при въвеждане ще излиза цялата информация за имота, включително и за собственици и ползватели, пише "24 часа".

Освен създаването на адресен регистър се предвижда и обединяването на всички бази данни за гражданите на България в нов регистър.